Geef onboarding een boost!

De OnFire onboarding-app helpt nieuwe medewerkers, op een eenvoudige en overzichtelijke manier, snel operationeel te zijn. Geef ze een vlammende start!

Onboarden met OnFire

Een warm welkom

Verwelkom nieuwe collega’s en maak hen wegwijs al voor de eerste werkdag (preboarding). Je medewerkers voelen zich direct betrokken.

Duidelijke verwachtingen

Van zaken als parkeren en werkplekken tot omgaan met collega’s en klanten. Nieuwe medewerkers weten in elke fase precies waar ze aan toe zijn.

Kennis blijft beschikbaar

Geleerde onderwerpen zijn eenvoudig op te zoeken en terug te lezen. Zo houden nieuwe medewerkers hun kennis vast.

Tijdbesparend

Een nieuwe medewerker kan de basisinformatie zelfstandig leren met OnFire. Managers en collega’s kunnen de vrijgemaakte tijd effectief gebruiken voor verdieping.

Eigenaarschap

Medewerkers zien zowel hun eigen voortgang als de openstaande punten. Hierdoor zien ze het direct als er iets nieuws te leren is.

Altijd en overal toegankelijk

Medewerkers hebben vanaf elk device en op elk moment toegang tot de app. Zo maakt OnFire onboarden laagdrempelig en flexibel.

Uitnodigend design

De OnFire App is zo ontworpen dat de medewerker zowel op mobiel, tablet of desktop pc vlot uit de voeten kan. Met visuele elementen zoals voortgangsbalkjes stimuleren we herhaalgebruik bij je medewerker.
OnFire Onboarding app
OnFire Onboarding app
OnFire Onboarding app
OnFire Onboarding app
OnFire Onboarding app
OnFire Onboarding app

Maak van jouw onboarding een succes!

Precies op tijd en relevant

De OnFire-app geeft op het juiste moment precies díe informatie die een nieuwe medewerker nodig heeft. Informatie is gemakkelijker te onthouden doordat de gepresenteerde kennis relevant en direct toepasbaar is. Voor elke fase van de onboarding de juiste content. Niet meer, niet minder.

Gamification & microlearning

OnFire maakt gebruik van beproefde mechanismen uit games en microlearning. Via korte taken en uitdagingen krijgt de medewerker de juiste mix van inzicht in cultuur, proces en kunde die hij of zij nodig heeft om te starten. Dat is niet alleen efficiënt, maar ook leuk en boeiend.

Zelfstandig aan de slag

Met OnFire kan de medewerker het inwerktraject zelfstandig doorlopen: hij of zij neemt het heft in eigen handen en krijgt vanaf de start eigen verantwoordelijkheid. Zo stimuleren we eigenaarschap.

Onboarding volgens het 4C-model

De manier waarop we kennis overdragen via de app baseren we op het 4C-model: compliance, clarification, culture en connection vormen dé bouwstenen van een succesvolle onboarding.

Grip op onboarding

Voeg snel inhoud toe

Het flexibele content managementsysteem laat beheerders eenvoudig en snel nieuwe informatie toevoegen. Zo kan de organisatie snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en gemakkelijk actuele informatie delen. Geen tijd, mensen of zin in? We doen het graag voor je.

Maak doelgroepen aan

One size fits all? Niet altijd. Creëer gebruikersgroepen via het content managementsysteem om relevante inhoud aan specifieke groepen medewerkers te tonen.

Management in control

Activiteit- en voortgangsrapportages geven inzicht in het gebruik van de app en de voortgang van medewerkers. Zie snel waar medewerkers tegenaan lopen of wie al met vlag en wimpel geslaagd is voor de onboarding.

Wat kan OnFire allemaal?

Introduceer gemakkelijk onboarding informatie over uiteenlopende onderwerpen: Missie en visie, organisatiestructuur, cultuur, de mensen, de manier van werken. Alles is mogelijk!

Maak bestaande medewerkers wegwijs binnen nieuwe onderwerpen: veiligheidsinformatie, nieuwe technologieën of processen. Dit noemen we reboarding. Is iedereen weer aan boord?

Definieer per groep, rol of zelfs individuele medewerker verschillende leerdoelen en biedt hen automatisch de juiste content aan.
Vormgeving van de app in jouw eigen corporate huisstijl. Met herkenbare branding sluiten on- en offline onboarding naadloos op elkaar aan.

App beschikbaar in meerdere talen en eenvoudig uit te breiden met meer talen. Ook de inhoud bieden we  in meerdere talen aan.

Automatische links met externe systemen om data mee te synchroniseren. Een koppeling maken met bestaande HR of LMS-systemen is mogelijk.

Stimuleer de voortgang met automatische notificaties per mail en/of in de app.

Helder dashboard om overzicht te houden en de mogelijkheid om managementrapportages te exporteren naar Excel.
Maak gebruikersgroepen aan om eenvoudig inhoud naar de juiste medewerkers te distribueren.

Het succes van elke tool is afhankelijk van goede inhoud.

Dat weten wij, met ruim 25 jaar ervaring, als geen ander.

Bright Alley heeft alle expertise in huis om didactisch juiste en aantrekkelijke inhoud te ontwikkelen. Onze onderwijskundige experts stellen samen met jouw organisatie leerdoelen op. Daarna schrijven ze prikkelende vragen en uitdagingen voor in de app. Onze ervaring met OnFire en de principes van (micro) leren verzekeren dat onboarden plezierig en leerzaam is. Zowel in het ontwikkelen als het onderhouden van de inhoud van de app kunnen we jouw organisatie ontzorgen.
Bright Alley agency life

Ons team

Wij maken, onderhouden en bedenken OnFire Onboarding met een toegewijd multidisciplinair team binnen Bright Alley. Op basis van 25 jaar ervaring met (digitale) onboarding en onze PowerApp hebben we OnFire Onboarding ontwikkeld.

Naast de onboardingsapp houden we ons bezig met andere oplossingen zoals e-learningmodules, serious game, learning apps, VR-ervaring of een combinatie hiervan. Wij richten ons op thema’s als onboarding, veiligheid, informatiebeveiliging, adoptie, compliance en vakkennis.

Check brightalley.nl voor meer.

Wie gingen je voor?